Вимоги до оформлення статей у збірник
"Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи"Вельмишановні колеги!

Оголошується прийом статей до друку у збірнику
«Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи»
(належить до переліку фахових видань МОН України, наказ  №261 від 06.03.2015 р.).

Перевага надається статтям, написаним англійською мовою.

 

  Повідомляємо про вимоги щодо оформлення наукових статей у збірник:

 1. Класифікаційний індекс УДК – в лівому верхньому кутку.

 2. У правому кутку наступного рядка – ініціали, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання – жирним курсивом, 14 шрифт Times New Roman.

 3. Після прізвища автора потрібно вказати ідентифікатор дослідника ORCID (Open Researcher and Contributor ID) за зразком orcid.org/0000-0002-1825-0097. Для його отримання слід (безкоштовно) зареєструватися на сайті https://orcid.org/

 4. Через рядок – назва публікації – 14 шрифт Times New Roman, жирний, великі літери.

 5. Через рядок –  анотація англійською, українською та російською мовами – 12 шрифт Times New Roman, курсив.
  Кожна анотація має містити 5-10 рядків та у результативній та аналітичній формі відображати зміст статті.
  Назва статті не має повторюватися у першому реченні анотації.
  Ключові слова – з нового рядка, курсивом, в однині.

 6. Текст статті: обсяг – від 5 повних сторінок, 14 шрифт, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25.
  Береги: по 3 см зліва та справа, по 2,5 см вгорі та внизу.

 7. Література та Список джерел ілюстративного матеріалу – через рядок, без абзаців, 12 шрифт, в алфавітному порядку.

 8. Список літератури та посилання у тексті мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA  (зразки оформлення: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/6_APA-style.pdf, http://www.citethisforme.com/guides/apa)

 9. Список літератури має обов’язково містити джерела за останні 5 років та літературу іноземними мовами.

 10. Список літератури, в якому джерела представлені кирилицею, подається у вигляді транслітерації під заголовком References (наприклад, Ivanenko Alexander Diskursivni doslidznenya). Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.

 11. Обов’язковим є подання 2-х рецензій на статтю – незалежно від наявності наукового ступеня. Усі отримані статті підлягають додатковому рецензуванню членами редколегії та проходять перевірку на плагіат.

 12. На окремому аркуші у кінці статті надати:
 • прізвище, ім’я автора англійською, російською та українською мовами
 • назву статті англійською, російською та українською мовами - 14 шрифт, Times New Roman, великі літери.

Очікуємо на Ваші матеріали до 1 листопада 2019 року.
Вимоги до оформлення статей

Контакти:

м. Київ, 01001 вул. Трьохсвятительська, 4, к.103
(ст. метро «Майдан Незалежності»),
тел. (044) 278 8971 
Миронюк Тетяна Михайлівна 
e-mail: langcentre.conference@gmail.com 


З повагою, 
 Редколегія.