ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2011

 1. Жалай В.Я, Биховець Н.М., Линник Т. Г., Пархоменко А.Ф., Рахманова І.І., Рубашова Л.М.
  Сучасна лінгвотермінографія і принципи створення нового словника-довідника української лінгвістичної термінології

 2. Steven Darian, Olga Ilchenko
  Re-vision: the last chance to make it glow

 3. Авксентьєва О.І.
  Формування комунікативної компетенції засобами мистецтва в процесі навчання іспанської мови

 4. Бабире О.В.
  Стилістичні засоби як аргументативні прийоми в англомовному екологічному дискурсі (на матеріалі документальних фільмів)

 5. Багрій О.I.
  Прийоми переконання у популярному психологічному дискурсі

 6. Белова А.Д.
  Номинативные процессы в современном английском языке как отражение эволюционного и инновационного  развития объектов

 7. Битко Н.С.
  Запозичення як фактор розвитку базових концептів англійської мови (на прикладі концепту dwelling)

 8. Ванівська О.І.
  Фразові дієслова в англійській мові як заcіб вираження аспектуальних значень ітеративності та прогресивності в британському національному корпусі текстів (BNC)

 9. Васильєва О.О.
  Номінації у сфері рестайлінгу й модифікації автомобілів

 10. Гулей Т.В.
  Англійські лексичні одиниці, що пов’язані з розвитком техніки та технологій у містах

 11. Дубравська  Д.М.
  Композити як одне з основних джерел розвитку і збагачення словникового складу англійської мови (на матеріалах британського національного корпусу текстів (BNC)

 12. Дундій П.Н.
  Класифікація лексичних запозичень у німецькій мові

 13. Жалай В.Я., Жалай А.В.
  Концепт «життя» у французькій та іспанській пареміології

 14. Зірка В.В.  
  Експресивність та способи ії перекладу в англомовних рекламних текстах

 15. Івженко К.О.
  Поетика неоміфу у творчості мішеля турньє та її відтворення у перекладі (на прикладі новели-казки  «Нехай радість завжди буде з нами»)

 16. Ільницька Л.Л., Боднар Р.В.
  Невербальна складова сугестивного дискурсу  

 17. Каптюрова В.В.
  Структурна організація повідомлень у англомовних мікроблогах

 18. Каратаєва М.
  Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі

 19. Кравченко Н.Г.
  Гендерний аспект внутрішнього мовлення за твором Т. Манна “Сповідь авантюриста Фелікса Круля”

 20. Крутько Т.В.
  Прецедентні феномени у текстах англомовної реклами (на матеріалі банерної реклами)

 21. Ласінська Т.А.
  Переклад архаїзованої групи дієслів

 22. Лобода Ю.А.
  Збереження прагматичного потенціалу  топонімічних та історичних реалій  англомовного політичного дискурсу в українських перекладах

 23. Малиновська І.В.
  Лінгвосинергетика поряд з іншими  методами дослідження філософського тексту: доцільність, можливості, межі 

 24. Малікова О.В. 
  Епістолярій як жанр і різновид християнського теологічного  дискурсу: когнітивно-прагматичний аспект (на матеріалі  англійської мови)

 25. Нестеренко О.Є.
  Маніпуляції у англомовних ЗМІ при висвітленні подій на Близькому Сході та у Північній Африці (на прикладі подій у Лівії та Ємені)

 26. Овчаренко О.М.
  Композиційно-комунікативний інваріант політичної онлайн-статті (на матеріалі статей журналу Spiegel-Online)

 27. Снєгірьова О.
  Мовне різноманіття і цінність мови у вузькоспеціалізованому міжкультурному спілкуванні

 28. Сотников А.В.
  Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження британських політичних промов

 29. Трусов С.С.
  Засоби мовного впливу інституційного дискурсу на політичну діяльність (на прикладі впливу англомовного дискурсу ради ООН з прав людини на дії уряду України)

 30. Фоменко О.С.
  Брендинг і неймінг: відображення національної ідентичності в назвах авіаперевізників

 31. Чайка Л.В.
  Дискурсивні аспекти породження вербальних конфліктів та їх конфліктогенні чинники

 32. Шаля О.І.
  Експериенційні метафори як засоби концептуалізації наукових понять

 33. Шпенюк І.Є.
  Етикетні риторично-дискурсивні стратегії американського науково-академічного дискурсу