ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2015

 1. Голубовська І. О., Жалай В. Я., Биховець Н .М., Кругликова О. В., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М., Бобошко Т. М.
  Термінографія, мультилінгвізм, мультидисциплінарність: напрямки майбутніх досліджень

 2. Бедрич Я. В.
  Дискурсивні маркери додаткової інформації категорії "інклюзивність"

 3. Бєлова А. Д.
  Социальный фактор в языке и коммуникации

 4. Бобошко Т. М.
  Квантитативні оцінні респонсивні висловлення

 5. Битко Н. С.
  Термінографія індійського варіанту англійської мови – досвід аналізу a dictionary of mohammedan law, bengal revenue terms

 6. Гетман В. І.
  Функціональні відмінності вживання прийменників у британському та американському варіантах англійської мови (на матеріалі онлайн новин служб BBC та CNN)

 7. Зірка В. В., Зінукова Н. В.
  Функціональне використання мови у професійній діяльності: підготовка майбутніх перекладачів

 8. Ilchenko О. М.
  Communicating complex ideas clearly: key to cracking the code of publishabilit
  y

 9. Квітковська Л. І., Квітковська Ж. Г.
  Порівняння синтетичних та аналітичних засобів вираження деяких типових аспектних смислів в англійській та українській мовах та їхнє співвідношення

 10. Нікіфорова О. М.
  Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні

 11. Смашнюк О. І.
  Ритуальні конфлікти в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі британського національного корпусу)

 12. Снєгірьова Є. О.
  Друковані та онлайн медіа – співіснування у конкуренції

 13. Сотников А. В.
  Мовна особистість: стан та методи дослідження

 14. Томахів М. В.
  Різновиди відеолекції як жанру англомовного наукового дискурсу

 15. Чайка Л. В.
  Психолінгвістика конфлікту

 16. Чайковська Є. Ю.
  Мистецтво у дзеркалі наукового дискурсу

 17. Шелковнікова З. Б.
  Тотальний наратив у мові науки

 18. Шпенюк І. Є.
  Стратегії захисту "соціального обличчя" комунікантів в американському науково-академічному дискурсі.