Дата створення Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України - липень 1954 р.

Центр є науково-педагогічною і водночас дослідницькою установою, що працює для всієї Національної академії наук України. Основна його частина зосереджена в Києві, а відділення працюють у регіональних наукових центрах у Харкові, Львові та Дніпрі.

До навчальних завдань Центру як вищого навчального закладу післядипломної освіти входить, передовсім, підвищення мовної компетенції аспірантів та наукових співробітників НАН України у галузі іноземних мов.

Центр має у своєму розпорядженні унікальні матеріали та методики для вдосконалення мовної підготовки професіоналів вищого рівня, у тому числі, підручники, посібники та словники, створені співробітниками закладу.

Центр проводить вступні іспити до аспірантури, забезпечує навчання іноземних мов на високому рівні за диференційованими програмами, прийом кандидатських іспитів з іноземних (переважно основних західноєвропейських) мов, а також з української та російської мов як іноземних.

Діяльність Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

Оцінка ефективності діяльності Центру, надана закордонним експертом Алексом Кругловим

 

Круглов Алекс (Dr Alex Krouglov) - почесний доцент Лондонського столичного університету, Велика Британія; провідний науковий співробітник Ризької академії технологій, Латвія; викладач Лондонського університетського коледжу, Велика Британія; зовнішній експерт з питань вищої освіти Світового Банку; зовнішній експерт з питань вищої освіти Британської Ради, Велика Британія.