ВСТУПНІ ІСПИТИ ДО АСПІРАНТУРИ

 

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів Test of English as a Foreign Language (TOEFL), або International English Language Testing System (IELTS), або сертифікатом Сambridge English (FCE, CAE, CPE) на рівні не нижче В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
  • інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо), які встановлені Правилами прийому до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи).

У 2023 році вступні іспити з іноземних мов будуть проводитись відповідно до розкладу Президії НАН України.
Проте, у разі необхідності, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов зберігає за собою право вносити до нього зміни.

Початок іспитів з англійської мови о 11-00 год.

Іспити з німецької, французької та іспанської мов проводяться за спеціальним розкладом Центру. Про всі зміни Центр завчасно інформує на своїй дошці оголошень.

Для установ НАН України, що розташовані у м. Києві, вступні іспити проводяться в аудиторіях Центру за адресою: вул. Трьохсвятительска, 4.

Вступники до аспірантури установ регіональних наукових центрів НАН України складають іспити у регіональних відділеннях Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України  - за місцем їх розташування (у Львові, Харкові та Дніпрі).

Установи НАН України мають щороку надсилати до Центру, не пізніше 12 вересня, списки вступників, що будуть складати іспит з іноземної мови, із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові, шифру спеціальності та іноземної мови, яка буде складатися.

Окремим списком подаються вступники до аспірантури за контрактом, оскільки вони мають складати свій вступний іспит на умовах самоокупності.
У разі зарахування до аспірантури за контрактом  претендентів, що складали вступний іспит безоплатно,  вартість складання їх  вступного іспиту  буде враховуватися при розрахунках за  складання кандидатського іспиту або навчання у групах.

Вступники мають подати до комісії по прийому іспиту літературу відповідною іноземною мовою зі своєї спеціальності обсягом 300 сторінок для забезпечення підбору екзаменаційних текстів (монографії, журнали, збірки статей, матеріали ІНТЕРНЕТу, тощо). Ці матеріали подаються безпосередньо до аудиторії, де буде проводитися іспит.
Вступники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує їх особу,  а також екзаменаційний лист.

Вступні іспити до аспірантури проводяться відповідно до таких вимог: 

  • Лексико-граматичний тест (60 хвилин)
  • Письмовий переклад з іноземної мови на рідну з допомогою словника тексту зі спеціальності обсягом  1500 друкованих знаків за 45 хвилин.
  • Усна співбесіда іноземною мовою, що пов’язана з біографією вступника, його науковими інтересами та планами, а також із поточними суспільно-політичними подіями в Україні та за її межами.

Вступнi випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

Приклад вступного тесту 2022 року 

Приклад вступного тесту 2022 року з відповідями 

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО НАВЧАЛЬНИХ ГРУП З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

До бюджетних груп з підготовки до рівня загальноєвропейського стандарту володіння іноземною мовою С1 зараховуються лише аспіранти з відривом та без відриву від виробництва, що навчаються за державним замовленням,  а також штатні працівники установ НАН України (не більше двох  чоловік від  однієї установи), рекомендовані для навчання цими установами.

Усі інші категорії аспірантів та здобувачів можуть навчатися у  групах лише на умовах самоокупності відповідно до встановлених тарифів.

Слухачі бюджетних груп з підготовки до рівня загальноєвропейського стандарту володіння іноземною мовою С1 зараховуються на підставі  списків відповідних установ НАН України та завірених відділом кадрів копій повних наказів про зарахування до аспірантури всіх аспірантів поточного року, що подаються до Центру щороку не пізніше 20 жовтня,  а також відповідно до результатів вступних іспитів та рекомендацій екзаменаційних комісій.

Без надання копій наказів про зарахування до аспірантури, клопотання установ про зарахування до нормативних груп не розглядаються.

Аспіранти та здобувачі, що бажають навчатися у групах підготовки до рівня загальноєвропейського стандарту володіння іноземною мовою С1 на умовах самоокупності, мають повідомити про це навчальний відділ Центру не пізніше 25 жовтня, подавши лист-клопотання своєї установи, та сплатити (повністю або частково) за своє навчання до  1 листопада поточного навчального року.

Аспіранти та здобувачі установ, що не належать до НАН України, крім зазначених вище документів,  додатково подають особовий листок по обліку кадрів з фотографією (або фотокопію паспорта) та копію диплома про вищу освіту.

Зарахування до навчальних груп проводиться щорічно  20 до 25 жовтня. Наказ про зарахування аспірантів до груп оприлюднюється з 25 до 31 жовтня. 

Аспіранти зараховуються до навчальних груп лише з тієї мови, яку складали на вступному іспиті.

Слухачі, що пропустили без поважних причин більше трьох занять, відраховуються з навчальних груп без права відновлення у  складі бюджетних груп у наступні навчальні роки.

Аспіранти першого року навчання,  що не можуть відвідувати заняття у поточному навчальному році і бажають перенести своє навчання на наступний навчальний рік, мають оформити академічну відпустку у навчальному відділі Центру не пізніше 10 листопада.

Заяви про зарахування до навчальних груп з підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови за бюджетні кошти від аспірантів минулих років, що  без поважних причин не навчалися у Центрі у перший рік свого навчання в аспірантурі, не розглядаються. Зарахування таких осіб до навчальних груп можливе лише на умовах самоокупності.