ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 ФІЛОЛОГІЯ


 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії забезпечується Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Фахівець рівня доктор філософії.
За спеціальністю 035 «Філологія».
Галузь науки 03 Гуманітарні науки.
Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Кваліфікації: доктор філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія».
За узагальненим об’єктом діяльності: наука, культура, вища освіта.
За нормативним терміном навчання (денна форма): чотири роки.

Ця програма встановлює:

  • необхідний рівень теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, здобутих особою і достатніх для формулювання нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі дослідницько-інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та науковій установі, оволодіння методологією наукової та методикою педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, а також проведення власного оригінального наукового дослідження, результати якого повинні містити наукову новизну, мати теоретичне та практичне значення;
  • нормативний зміст навчання у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 035 філологія;
  • перелік навчальних дисциплін підготовки докторів філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 035 філологія;
  • форми проміжної та підсумкової атестації;
  • термін навчання.

Програма призначена для сертифікації докторів філософії та атестації випускників Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Успішне виконання особою ОНП є підставою для присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю філологія.

                                                         2023

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 філологія, 2023
План навчального процесу, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 01 ННД, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 02 ННД, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 03 ННД, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 04 ННД, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 05 ННД, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВА, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВА, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 03 ДВА, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 04 ДВА, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 05 ДВА, 2023
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 06 ДВА, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ОК 01 ННД, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ОК 03 ННД, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ОК 04 ННД, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВА, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВА, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 03 ДВА, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 04 ДВА, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 05 ДВА, 2023
СИЛАБУС з дисципліни ВК 06 ДВА, 2023

                                                         2022

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, 2022
                                                        2021

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, 2021
План навчального процесу, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 01 ННД, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 02 ННД, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 03 ННД, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 04 ННД, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 05 ННД, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВА, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВА, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 03 ДВА, 2021
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 04 ДВА, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ОК 01 ННД, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ОК 03 ННД, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ОК 04 ННД, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ОК 05 ННД, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВА, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВА, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ВК 03 ДВА, 2021
СИЛАБУС з дисципліни ВК 04 ДВА, 2021

                                                        2020

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, 2020
План навчального процесу, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 01 ННД, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 02 ННД, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 03 ННД, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 04 ННД, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 05 ННД, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВА, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВА, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 03 ДВА, 2020
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 04 ДВА, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ОК 01 ННД, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ОК 03 ННД, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ОК 04 ННД, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ОК 05 ННД, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВА, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВА, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ВК 03 ДВА, 2020
СИЛАБУС з дисципліни ВК 04 ДВА, 2020

                                                        2019

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, 2019
План навчального процесу, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 01 ННД, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 02 ННД, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 03 ННД, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 04 ННД, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ОК 05 ННД, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 01 ДВА, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 02 ДВА, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 03 ДВА, 2019
Робоча програма навчальної дисципліни ВК 04 ДВА, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ОК 01 ННД, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ОК 03 ННД, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ОК 04 ННД, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ОК 05 ННД, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВЦ, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВЦ, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ВК 01 ДВА, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ВК 02 ДВА, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ВК 03 ДВА, 2019
СИЛАБУС з дисципліни ВК 04 ДВА, 2019

                                                        2016

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, 2016
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2016