ВИДАННЯ ЦЕНТРУ


Видання 2021 року:

Монографії 

І. О. Голубовська, В. Я. Жалай, О. В. Кругликова, Т. Г. Линник, І. В. Малиновська, А. Ф. Пархоменко, Л. М. Рубашова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОСИСТЕМ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ (кінець хх — початок ххі століття)

Збірка лінгвістичних есеїв   Here Comes Discourse

Навчальний посібник 

Л. І. Квітковська, Ж. Г. Квітковська, Б. Є. Євстигнеєв
КОМБІНОВАНА АУДИТОРНО-ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ.

Словник 

Olga M. Ilchenko
English-Ukrainian-Russian Dictionary

International Communication: SCIENCE, TECHNOLOGY, EDUCATION, JOURNALISM