СТАТУТ ЦЕНТРУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЛІЦЕНЗІЯ ЦЕНТРУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НАН УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ МОН УКРАЇНИ

ВИТЯГ З ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

ПРО ПІДГОТОВКУ В АСПІРАНТУРІ З ФІЛОСОФІЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ В НАН УКРАЇНИ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ АСПІРАНТУРИ З ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТА МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ» ВІД 30.05.2016 № 328

 

2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В ЦНДВІМ НАНУ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035

ПРОГРАМА  ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ЦНДВІМ НАНУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ

АНКЕТА АСПІРАНТА ЦНДВІМ НАНУ

ЗАЯВА ДО ВСТУПУ АСПІРАНТА ЦНДВІМ НАНУ

ЗАЯВА НА ВИБІР КУРСУ

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АСПІРАНТА

АНКЕТА МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ ЦНДВІМ НАНУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СКЛАДАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСИСТЕНТСЬКУ ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ В ЦНДВІМ НАНУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЮ СЕКСУАЛЬНИМ ДОМАГАННЯМ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ

ВІДГУК СТЕЙКГОЛДЕРА ЧУМАК Н. А., ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ІМВ КНУ

ВІДГУК СТЕЙКГОЛДЕРА ТАРАНЕНКО Л. І, ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НТУ КПІ

ВІДГУК СТЕЙКГОЛДЕРА САМОХІНОЇ В. О., ПРОФЕСОРКИ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХНУ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 ФІЛОЛОГІЯ, 2021

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 02 ННД, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 03 ДВА, 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 04 ДВА, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 03 ДВА, 2021

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 04 ДВА, 2021

2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035, 2020

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 02 ННД, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 03 ДВА, 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 04 ДВА, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 03 ДВА, 2020

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 04 ДВА, 2020

2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЄКТНІ ГРУПИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 02 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 03 ДВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 04 ДВА

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 03 ДВА

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 04 ДВА