ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2010

 1. Жалай В.Я, Биховець Н.М.,  Линник Т. Г., Пархоменко А.Ф., Рахманова І.І., Рубашова Л.М.
  Семантичні співвідношення псевдодрузів перекладача та їх представлення в сучасному контрастивному словнику

 2. Бабчук Ю.Й.
  Соціальний статус як чинник впливу на просодичні характеристики вигуків

 3. Белова А.Д.
  Видеориторика в современном коммуникативном пространстве

 4. Білецька Т.О.
  Дискурсивно-структурні особливості англомовних текстів описів товарів комерційних інтернет-сайтів

 5. Ванівська О.І.
  Фразові дієслова в англійській мові як засіб вираження аспектуального значення завершеності в Британському національному корпусі (BNC)

 6. Васильєва О.О.
  Лексичні одиниці в сучасній англійській мові як відображення інновацій у сфері екстер’єру автомобіля

 7. Гаврилюк О.О.
  Інтернет-скрипт як новітній різновид спортивного репортажу

 8. Дубравська Д.М.
  Конверсія як продуктивний спосіб поповнення словникового складу англійської мови

 9. Дундій П.Н.
  Взаємодія англо-американізмів і німецької фахової лексики (на прикладі реклами)

 10. Жалай В.Я., Ільченко О.М., Шаля О.І.
  Новий англо-українсько-російський словник загальнонаукової лексики: інформаційний міст між лінгвокультурами

 11. Зирка В.В.
  Интеллектуальная реклама: разновидность жанра

 12. Ільницька Л.Л.
  Особливості використання сугестивних та маніпулятивних технологій у сучасному англомовному політичному дискурсі

 13. Квітковська Л. І.
  Деякі засоби вираження способів дії в англійській та українській мовах

 14. Коваленко Г.М.
  Метафора руху в англомовному психоаналітичному дискурсі

 15. Кравцова О.О.
  Прикметниковий суперлатив як виразник предикативної ознаки

 16. Кравченко Н.Г.
  Мовна репрезентація кульмінаційного моменту в німецьких новелах ХХ століття

 17. Малиновська І.В., Трусов С.С.
  Світоформуючий дискурс в аспекті інтердискурсивності (на прикладі дискурсу політичної філософії і прав людини ООН)

 18. Malynovska I., Haponiev A.
  Conceptual frame for a textbook on social-cultural aspects of translation

 19. Моісеєнко О.Ю.
  Реалізація концепції community media у стратегіях ведучих англомовних телевізійних ток-шоу в лінгвокультурному контексті Східної Африки

 20. Наваренко І.А.
  Просодична домінанта текстів іспанської казки: акустичні характеристики

 21. Нікіфорова Є.Ю.
  Типи мовних особистостей у віртуальному просторі (на матеріалі англомовних Інтернет-форумів)

 22. Смущинська І.В.
  Інтернаціоналізми та «хибні друзі» як проблема перекладу

 23. Снєгірьова Є.О.
  Компресія і втрати змісту при синхронному перекладі: як не перейти межу

 24. Солощук Л.В., Котов М.В
  Національний характер мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації

 25. Чайка Л.В.
  Дослідження вербальних конфліктів (допрагматичний період)

 26. Шаля О.І.
  Зооморфні й вегетативні метафори як імпліцитні порівняння у англомовному науковому дискурсі

 27. Шпенюк І.Є.
  Етикетні мовленнєві стереотипи як маркери категорії інтердискурсивності в академічному дискурсі