ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2019

 1. ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2019

 2. Жалай В.Я., Линник Т.Г., Пархоменко А.Ф., Рахманова І.І., Рубашова Л.М.
  Політична термінологія у сучасному інформаційному просторі

 3. Аніщенко Л.В.
  До історії апелятивації хорватського етноніма у французькій мові

 4. Белова А.Д.
  Аксиологические ориентиры современной онлайн рекламы (на материале английского языка)

 5. Зірка В.В., Вуколова К.В.
  Варіативна система мідлендського діалектного континууму як інструмент зберігання ідентичності носіїв


 6. Ільченко О.М., Шелковнікова З.Б.
  Еволюція анотації

 7. Квітковська Л.І., Квітковська Ж.Г.
  Способи вираження типових аспектних смислів українських антонімічних префіксів в- (у-) і вив сучасній англійській мові


 8. Кравченко Н.Г.
  Синергетичний аспект комунікативної стратегії у німецькомовному дискурсі


 9. Снєгірьова Є.
  Битва за англійську: перекладацький фронт

 10. Хабарова Н.А.
  Типологія франкомовних текстів масової інформації: комунікативні та прагматичні особливості