ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2013

 1. Голубовська І. О., Жалай В. Я., Биховець Н. М., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М.
  Словникова стаття багатомовного словника лінгвістичних термінів: від теорії до практики

 2. Бабире О. В.
  Аргументативний і прагматичний потенціал фотографії в сучасній екологічній дискусії

 3. Бедрич Я. В.
  Категорія інклюзивності у філософському висвітленні

 4. Бєлова А.Д.
  Емоційна складова коментарів в YouTube

 5. Битко Н. С.
  Зародження індійської англомовної лексикографії: чинники впливу і методологія

 6. Бобошко Т. М.
  Комунікативні стратегії й тактики та оцінні висловлення

 7. Гетман В. І.
  Лінгводидактичні особливості застосування англомовних новинних текстів корпорацій BBC та CNN у навчальному процесі у ВНЗ (на матеріалі онлайн новин)

 8. Грекова М. А.
  Ідея vs. концепт: до проблеми зіставлення античної та сучасної наукових терміносистем

 9. Зірка В. В., Зінукова Н. В., Світлична О. Р.
  Професійна та галузева орієнтація у навчанні усному перекладу

 10. Ільченко О. М.
  "Дякую" але не "Дякую у будь-якому разі": ввічливість в електронній комунікації

 11. Каптюрова В. В.
  Комунікативні стратегії користувачів соціальних мереж та мікроблогів
       

 12. Каптюрова О.В.
  Принцип економії мовленнєвих зусиль у телевізійному інтерв'ю  
     

 13. Кравченко Н. Г.
  Афект у внутрішньому мовленні

 14. Купчик Л. Є.
  Семантичні та етимологічні особливості фразеологічних одиниць у діловій сфері (на матеріалі сучасної німецької мови)

 15. Малікова О. В.
  Семантичне наповнення ідентифікаційного та компаративного фреймів лінгвокультурного релігійного концепту CHRISTIAN HOPE у християнскому теологічному дискурсі 
   

 16. Малиновська І. В.
  Філософський дискурс як діалогічна поліфонія

 17. Снєгирьова Є.О.
  Композиційні і лексичні особливості текстів з економічних питань

 18. Чайка Л. В.
  Методологічні основи лінгвоконфліктології

   
 19. Чайковська Є. Ю.
  Посилення експресивності заголовків наукових статей за допомогою використання стилістичних прийомів

 20. Чекулай І. В., Прохорова О. М.
  Концептосфера INTEREST та її семантичні і функціональні особливості

 21. Шаля О. І.
  Взаємодія терміносистем наукового дискурсу та загальної мови

 22. Шелковнікова З. Б.
  Наративний поворот в лінгвістиці


 23. Шпенюк І. Є.
  Стереотипність науково-академічного дискурсу
         
 24. Шурма С. Г..
  Концептуальний зсув при перекладі образності в межах культурної моделі ВЕЛИКИЙ ЛАНЦЮГ БУТТЯ (на матеріалі сучасних американських романів)