ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2014

 1. Голубовська І. О., Жалай В. Я., Биховець Н. М., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М. 
  Лінгвістичні словники і словники лінгвістичної термінології

 2. Бедрич Я. В.
  Comprise у контексті інклюзивності

 3. Бєлова А. Д.
  Аксіологічний компонент номінацій квітів в сучасній англійській мові

 4. Бобошко Т. М.
  Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження

 5. Головня А. В., Шурма С. Г.
  Опозиція свій / чужий у англомовних та україномовних перекладах статей про Україну

 6. Зірка В. В., Зінукова Н. В.
  Функції соціолектів у сучасному медійному дискурсі: питання перекладу

 7. Ilchenko O. M.
  Cargo Cult Science: A Case of Convenient Untruth

 8. Клименко Л.В.
  Константа культури ART DE VIVRE у дискурсі сучасної французької реклами

 9. Кравець М. В.
  Семантика ірреального: текстовий вимір

 10. Кравченко Н. Г.
  Афективне внутрішнє мовлення як вияв драматичної тональності в новелістиці А. Шніцлера

 11. Malynovska І. V.
  English philosophical discourse semiosphere: philosopher as a sign

 12. Makharoblidze T.
  About the category of version in georgian verbs

 13. Селиванова Е. А.
  Метафора в энигматическом дискурсе русских кроссвордов

 14. Сербез І. В.
  Засоби вербалізації жіночої концептуальної метафори в англійській, італійській та українській мовних картинах світу

 15. Слаба О. В.
  Лінгвопрагматичний аспект функціонування термінів-неологізмів у галузевій лексиці з економіки сучасної німецької мови

 16. Снєгірьова Є. О.
  Номіналізація: як покращити письмове мовлення

 17. Сотников А. В.
  Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у політичному дискурсі (на матеріалі британських політичних промов)

 18. Ткачук-Мірошниченко О. Є.
  Зооніми в метафоричному просторі англомовних економічних текстів

 19. Чайка Л. В.
  Вербальні конфлікти в сучасних дослідженнях мовленнєвої діяльності

 20. Шаля О. І.
  Екфраза як прояв дискурсивної конвергенції

 21. Шелковнікова З. Б.
  Науковий дискурс у наративному аспекті

 22. Шпенюк І. Є.
  Адресантно-адресатний аспект американського науково-академічного дискурсу