ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2017

 1. Бедрич Я. В.
  Політично коректна мова в аспекті інклюзивності


 2. Бєлова А. Д.
  Концепт SHARING у світовому порядку денному та його вербальна упаковка

 3. Вербицька А. Е.
  Комунікативні стратегії реалізації емоційного концепту DISTRESS / ДИСТРЕС в англомовному медіадискурсі


 4. Зірка В. В., Вуколова К. В.
  Реклама як інструмент самоідентифікації піттсбурзького діалекту


 5. Ільченко О. М.
  Війна червоної та білої троянд: активний та пасивний стан у сучасній англійській мові

 6. Калюжна В. В., Букрєєва О. Й., Чайковська Є. Ю.
  Пасив – не пасивне ставлення


 7. Квітковська Л. І., Квітковська Ж. Г.
  Інваріантне значення українського префікса пере- та відповідні лексико-граматичні моделі у сучасній англійській мові


 8. Кравченко Н. Г.
  Синергетичний метод вивчення внутрішнього мовлення в німецькомовній художній прозі


 9. Крамар Н. А.
  Концептуальні метафори в основі репрезентації наукових досліджень
  (на матеріалі мемуарів Р. П. Файнмана)


 10. Крутько Т. В.
  Стратегії впливу у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook)

 11. Линник Т. Г.
  Ілеїзм та його дискурсивні особливості


 12. Литвинюк А. Б.
  Дискурсивна організація та функції невербальних складників у науково-популярному тексті


 13. Микуляк О. В.
  Особливості лексичної інтерференції в ситуаціях міжкультурного спілкування


 14. Миронюк Т. М.
  Сучасний стан та перспективи дослідження метафори


 15. Панченко І. М., Малиновська І. В.
  Академічне письмо як необхідна складова підготовки докторів філософії з англійської мови фахового спрямування: лінгводидактичний аспект


 16. Синиця А. С. 
  Когнітивна база – ядро культурного простору


 17. Слаба О. В.
  Вплив процесів глобалізації на німецьку мову (на матеріалі англо-американських запозичень)

 18. Снєгірьова Є. О.
  Методики розпізнавання мовлення: дослідження відбитку голосу


 19. Сотников А. В.
  Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі: тактики та стратегії


 20. Чайка Л. В.
  Паралінгвальні феномени у вербальному конфлікті


 21. Шаля О.
  Дискурс, гібридизація, культура: взаємодія дискурсів та культурних чинників


 22. Шелковнікова З. Б.
  Фахові аспекти та типологія наративів у мові науки