ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2016

 1. Голубовська І. О., Жалай В. Я., Линник Т. Г., Биховець Н. М., Пархоменко А. Ф., Рубашова Л. М., Кругликова О. В., Рахманова І. І., Бобошко Т. М. Термінологічна варіативність: підходи до вивчення.

 2. Бедрич Я. В.
  Лінгвокультурний потенціал категорії інклюзивності.


 3. Бєлова А. Д.
  Мова, комунікація та штучний інтелект.

 4. Бобошко Т. М.
  Блог як форма наукового спілкування.


 5. Вуколова К. В.
  Вікові особливості слововживання у пітсбурзькому діалекті.


 6. Ільченко О. М.
  Новий погляд на аргументативні есеї.

 7. Калюжна В. В., Чайковська Є. Ю.
  Сучасні тенденції у мові наукових періодичних видань.

 8. Кравченко Н. Г.
  Репрезентація емоційних станів у внутрішньому мовленні Дідеріха Геслінга в романі Генріха Манна "Вірнопідданий".


 9. Снєгірьова Є. О.
  Brexit та його потенційні наслідки: аналіз з лінгвістичної точки зору.


 10. Фролова І. Є.
  Структури комунікативно-актуального знання в дискурсі.


 11. Чайка Л. В.
  Стратегії й тактики в конфліктній комунікації.


 12. Шаля О. І.
  TED доповіді: на перехресті дискурсів.


 13. Шевченко І. С.
  Динаміка концептів культури: між індивідуальним і колективним.


 14. Шелковнікова З. Б.
  Інтертекстуальність англомовного наукового наративу.


 15. Шпенюк І. Є.
  Етикетні мовленнєві стереотипи у дискурсивних актах науково-академічного дискурсу.