2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

                                                        2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЄКТНІ ГРУПИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 02 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 03 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 04 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ОК 05 ННД

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВА

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 01 ДВЦ

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВА

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ВК 02 ДВЦ

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ