ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду


директора Центру наукових досліджень

та викладання іноземних мов НАН України

ЖАЛАЯ Василя Яковича


Метою цієї програми є представлення власного бачення напрямів розвитку Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України як провідної науково-педагогічної установи у сферах, що належать до його компетенції, та способів забезпечення його ефективного функціонування в сучасних умовах.

Свою діяльність, у разі обрання мене на посаду, планую будувати на таких засадах:

 • Збереження та примноження найважливіших здобутків Центру у царині викладання європейських мов для майбутніх докторів філософії установ НАН України та галузевих академій з урахуванням сучасних вимог та викликів наукової і повсякденної комунікації;
 • Запровадження вивчення науковцями другої та третьої іноземної мови для потреб академічного спілкування з ширшим колом колег, які не завжди користуються виключно англійською мовою;
 • Започаткування мовної підготовки для науковців, які претендують на отримання вченого звання доцента, старшого дослідника та професора, до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою не нижчим за В2;
 • Постійний пошук удосконалення методик викладання іноземних мов із урахуванням найсучасніших досягнень педагогіки та лінгвістики, а також найсучасніших засобів технічного забезпечення навчального процесу;
 • Подальша інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу і відповідної документації;
 • Збереження наукових досягнень Центру, розвиток і розширення новітніх напрямків досліджень, планування нових перспективних робіт;
 • Забезпечення гідного рівня оплати праці співробітникам Центру шляхом залучення додаткових джерел фінансування, зокрема за рахунок надання додаткових освітніх послуг на умовах самоокупності;
 • Сприяння науковому зростанню молодих учених;
 • Тісна співпраця з трудовим колективом та його структурами;
 • Модернізація й розширення матеріально-технічної бази Центру;
 • Створення доброзичливого і творчого клімату для співробітників Центру;
 • Забезпечення прозорості діяльності адміністрації, колегіальності керівництва, участі вченої ради та трудового колективу в прийнятті важливих рішень стосовно функціонування й подальшого розвитку Центру;
 • Розширення участі працівників Центру у всеукраїнських і зарубіжних наукових заходах; 
 • Підвищення авторитету Центру.


Першочергові завдання новообраного директора Центру прямо витікають зі згаданих вище засад, на яких базуватиметься уся його діяльність. Це і збереження кадрового потенціалу Центру, який за понад 60 років свого існування  здобув унікальний досвід у мовній підготовці кадрів найвищої кваліфікації та проведенні у цьому напрямку наукових досліджень, і забезпечення  наступності науково-педагогічних традицій між поколінням досвідчених працівників і молодими педагогами і вченими, що починають свій шлях, і розгортання в повному форматі тих наукових досліджень, які покликані, насамперед, задовольняти потреби навчального процесу.

В.Я. ЖАЛАЙ