ВИДАННЯ ЦЕНТРУ


Видання 2021 року:

Л. І. Квітковська, Ж. Г. Квітковська, Б. Є. Євстигнеєв.
КОМБІНОВАНА АУДИТОРНО-ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ.

Olga M. Ilchenko
English-Ukrainian-Russian Dictionary

International Communication: SCIENCE, TECHNOLOGY, EDUCATION, JOURNALISM

Збірка лінгвістичних есеїв   Here Comes Discourse