БІБЛІОТЕКА

 

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки
Площа (кв. метрів)
Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)
Площа читального залу (кв. метрів),
кількість місць
Примітка*
Науково-методична бібліотека
20,9
3090
20,9;
5 місць
В наявності електронна бібліотека

2.Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

3. Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання
Роки
 надходження
Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9858
http://www.langcenter.kiev.ua/Chasopys_2010.html 
2006-2017
Мовні і концептуальні картини світу
http://philology.knu.ua/node/308 
2010-2017
Проблеми семантики слова, речення та тексту
http://philology.knu.ua/node/319 
2011-2018
Advanced Education 
http://ae.fl.kpi.ua/issue/archive 
2014-2018
Ampersand 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/22150390 
2014-2018
Canadian Journal of Applied Linguistics 
https://journals.lib.unb.ca/index.php/CJAL/issue/archive 
2004-2018
Functional Linguistics
http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40554 
2014-2018
International Journal of Applied Linguistics 
and English Literature 
http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/issue/archive 
2012-2018
International Journal of English Linguistics
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel 
2011-2018
Linguistics Journal 
http://www.linguistics-journal.com/ 
2016-2017
Mind and Language (Wiley online library)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0017 
1986-2018
The Modern Journal of Applied Linguistics
http://www.mjal.org/archived-articles.htm 
2009-2017
Open Linguistics (de Gruyter Open) 
https://www.degruyter.com/view/j/opli
2015-2018
Studia Linguistica (Wiley Online Library) 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9582

1947-2018