Чайка Лариса Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7729-337X

Дослідження присвячено комплексному аналізу вербальних конфліктів як периферійної сторони комунікативної діяльності людини. Термін вербальний конфлікт розуміється досить широко – як таке порушення процесу людського спілкування за допомогою природної мови, за якого один із комунікантів не повністю або взагалі не розуміє іншого, негативно ставиться до його манери мовленнєвої поведінки, вербально-когнітивної бази чи до знаків, використовуваних в акті комунікації.
Формулювання проблеми базується на тому переконанні, що соціальна, культурна, етнічна належність комуніканта, його психічний стан потребують певних форм висловлення інтенцій; мовні одиниці й конструкції таку належність виявляють (або, принаймні, потенційно здатні до її виявлення), що у певних контекстах будь-якого рівня призводить до руйнування процесу соціальної комунікації.

Галузь наукових інтересів стосується того, яким чином та якою мірою внутрішня система мови здатна до маніфестації позамовних аспектів комунікативної діяльності людини, призводячи до порушень процесу спілкування.