Миронюк Тетяна Михайлівна

Кандидат філологічних наук, учений секретар, старший викладач кафедри іноземних мов.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5418-1503
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Myroniuk
Academia.edu: https://nas.academia.edu/TanyaBoboshko

Коло наукових інтересів включає прагмалінгвістику, дослідження дискурсу, когнітивну лінгвістику та методику викладання.