Томахів Марта Володимирівна

Викладач кафедри іноземних мов.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6468-7292

Коло наукових інтересів включає вивчення цифрової гуманістики, зокрема у галузі мови та літератури; дослідження відеолекції як жанру наукового дискурсу та англомовного наукового дискурсу у віртуальному середовищі; вивчення специфіки навчання за допомогою масових відкритих онлайн-курсів; вивчення мовних явищ, зокрема фонетичних, із застосуванням функціонально-енергетичного підходу.

На заняттях англійської перевага надається сучасним методикам викладання, зокрема комунікативному, проблемно-зорієнтованому підходам до навчання мови, змішаному навчанню тощо.