Малиновська Ірина Віталіївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6053-6534

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, теорія дискурсу, когнітологія, семіотика, термінологія, теорія метафори, методика викладання, теорія перекладу.

Автор багатьох наукових робіт, опублікованих у вітчизняних і іноземних виданнях.

Співавтор єдиного в Україні посібника з соціокультурних аспектів перекладу, написаний міжнародним колективом авторів: Malynovska І., Vozna М., Haponiev A. Practical Guide to Sociocultural Issues in Translation/ Навчальний посібник для студентів магістратури. – К.:Вид-во Київського ін.-ту перекладачів, 2010.