Линник Тетяна Григорівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу дослідження європейських мов

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2344-4726

Наукові інтереси – соціолінгвістика, психолінгвістика, теорія мовознавства, семіотика, дитяче мовлення, морфологія, лексика і семантика, германістика, славістика, україністика, зіставне вивчення мов, термінографія.