Чайковська Євгенія Юріївна

Викладач кафедри іноземних мов.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1152-5107

Працює у ЦНДВІМ НАНУ з 2008 року

Наразі проводить дослідження категорії емотивності у науковому дискурсі, зокрема її вираження на морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях. Є авторкою низки публікацій присвячених різним аспектам даного дослідження.

Ще одним з зацікавлень є інфографіка наукових періодичних видань, її функції та прихований за нею зміст.
Методика викладання англійської мови науковцям посідає не останнє місце серед її інтересів.

Бере участь у практичних семінарах та курсах присвячених розвитку писемних та усних навичок наукової англійської.